ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ

 

Компанія «Укртрансзв'язок» здійснює реалізацію повного циклу робіт зі створення «під ключ» та впровадження автоматизованих систем різного призначення, в т.ч. систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення (СРВНСО).

Впровадження систем включає наступні стадії:

         • проведення допроектних обстежень;
         • проведення ідентифікації, інженерно-технічних заходів цивільного захисту, розробка декларації безпеки, ПЛАСу, та ін.;
         • розробка проектної документації;
         • погодження розробленої документації в уповноважених органах;
         • постачання обладнання та матеріалів;
         • монтаж та проведення пусконалагоджувальних робіт;
         • введення в експлуатацію, навчання персоналу Замовника;
         • здійснення гарантійного та післягарантійного сервісного обслуговування;
         • модернізація та розширення функціональних можливостей існуючих систем.

 

Допроектне обстеження

Під час допроектного обстеження фахівці компанії здійснюють виїзд на об’єкт для збору, аналізу й систематизації інформації, що необхідна для визначення обсягів проектування та розробки необхідної документації (індентифікація, декларація безпеки, ПЛАС, інженерно-технічні заходи цивільного захисту та ін.).

 

Проведення ідентифікації, інженерно-технічних заходів цивільного захисту, розробка декларації безпеки, ПЛАСу та іншої документації.

Ідентифікація об’єкту проводиться у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2012, ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013, Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 11 липня 2002 р. №956 і полягає  у  виявленні   на   об'єктах джерел та чинників небезпеки, які здатні за негативних обставин ініціювати  виникнення  надзвичайної  ситуації.

Декларація безпеки  розробляється у відповідності до вимог Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 11 липня 2002 р. № 956 і складається з:

         • результатів всебічного дослідження ступеню небезпеки та оцінки рівня ризику;
         • оцінки готовності до експлуатації об’єкту підвищеної небезпеки відповідно до вимог безпеки промислових об’єктів;
         • переліку прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання аваріям заходів;
         • відомостей про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих наслідків аварій.

ПЛАС (план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій)  виконується у відповідності до вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України "Про об’єкти підвищеної небезпеки", Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України №112 від 17 червня 1999 р. Метою створення ПЛАСу  є  планування  дій  (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів,  населення,  центральних   і   місцевих   органів виконавчої   влади   та   органів місцевого  самоврядування  щодо локалізації і ліквідації аварій та зменшення їх наслідків. ПЛАС охоплює усі рівні розвитку аварії,  які встановлені в процесі аналізу небезпек.

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту розробляються у відповідності до вимог ДСТУ Б А.2.2-7:2010 і включають в себе:

          • проектні рішення у сфері цивільного захисту;
          • проектні рішення щодо попередження надзвичайних ситуацій.

 

Розробка технічного завдання та робочого проекту

Компанія «Укртрансзв'язок» пропонує своїм клієнтам професійний підхід до виконання проектних робіт будь-якої складності, а також комплекс послуг із супроводу та узгодження всіх проектних рішень у відповідних державних установах. Багаторічний досвід сертифікованих ГІПів компанії «Укртрансзв'язок» гарантує досягнення оптимального співвідношення «ціна/функціональність» при реалізації всіх технічних, технологічних, інженерних рішень на об’єкті.

Розробка Технічного завдання і проектної документації для СРВНСО виконується у повній відповідності до існуючої нормативно-правової бази в т.ч. з урахуванням вимог ДБН В.2.5-76:2014 та  СОУ МНС 75.2-00013528-003:2011.

Проведення експертного аналізу вже розробленої документації на її відповідність вимогам нормативно-правових актів та стандартів

Висока кваліфікація фахівців компанії «Укртрансзв'язок» дозволяє "включаться" у процес впровадження систем на будь-якій стадії їх реалізації. Ми неодноразово мали справу із ситуаціями, коли на об’єктах роботи по впровадженню систем, що були розпочаті попередніми виконавцями, з тих чи інших причин не завершені. Зокрема часто до нас звертаються підприємства, що мають розроблену декілька років тому проектну документацію на створення СРВНСО, але монтаж та пусконалагоджувальні роботи не проведені. Наші фахівці, детально вивчивши робочу документацію, зроблять висновок щодо її відповідності чинним нормативно-правовим актам у сфері техногенної безпеки, а також нададуть максимально деталізовану інформацію щодо доцільності створення СРВНСО на її основі або шляхів ії доопрацювання.

Поставка обладнання та матеріалів 

Обладнання для створення автоматизованих систем виготовляється згідно Технічних умов, які погоджені в МНС України і Міноборони України та зареєстровані в Державному науково-технічному центрі стандартизації, метрології та сертифікації. В основу систем, що проектуються нашою компанією, закладаються запатентовані розробки, сертифіковане устаткування, яке гарантує високу надійність систем, що досягається застосуванням сучасних технологій, наявністю системи захисту інформації, можливістю дублювання і резервування устаткування і каналів зв'язку, що дозволяє здійснити повну інтеграцію локальної системи об'єкту в Єдину державну систему цивільного захисту та інші системи. 

 Перелік обладнання:

 • Автоматизоване робоче місце АРМ-УТЗ-54
 • Блок аналогових входів UAI-1-AC
 • Блок гарантованого живлення з зовнішніми АКБ БГЖ 2 000 В
 • Блок живлення SP-24
 • Блок інтерфейсний UI-1М2
 • Блок інтерфейсний БО-УТЗ-200
 • Блок інформування IB-1M2
 • Блок керування SMB-12
 • Блок мовних повідомлень VMU-02-120M
 • Блок оповіщення NB C2-240
 • Блок оповіщення NB C2-250
 • Блок оповіщення NB-C2-1000
 • Блок оповіщення NB-C2-150
 • Блок оповіщення NB-C2-200
 • Блок оповіщення NB-C2-300
 • Блок оповіщення NB-C2-400
 • Блок реле БР УТЗ-6/1
 • Блок реле БР УТЗ-8
 • Модуль виводів МВ УТЗ-8
 • Модуль програмного забезпечення виявлення "UTZ-Monitor v.3.4"
 • Модуль програмного забезпечення інформування "CallBox UA v.2"
 • Модуль програмного забезпечення оповіщення "UTZ-Alarm v.2.2"
 • Модуль узгодження з існуючим обладнанням ПУ-УТЗ-8
 • Пристрій сполучення U1-FO
 • Шафа керування ШУ-УТЗ-553

Виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт

Компанія «Укртрансзв’язок» має спеціалізовані монтажні підрозділи, які розташовані у різних регіонах країни і мають багаторічний досвід виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт. При необхідності компанією залучаються підрядні організації, які підтвердили високу якість виконання робіт під час реалізації спільних проектів.

ТОВ «Укртрансзв’язок» здійснює свою діяльність у повній відповідності до вимог діючого законодавства України,  на підставі всіх необхідних ліцензій і дозволів, в т.ч.:

         • Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 08.09.2014 року Серія АЕ № 526232 (клас наслідків СС2, СС3);
         • Дозвіл Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України на виконання робіт підвищеної небезпеки від 17.07.2012р. №3106.14.32.

Введення автоматизованих систем в експлуатацію, навчання персоналу Замовника

Завершальним етапом робіт зі створення СРВНСО є її введення в дослідну та промислову експлуатацію.
Введення СРВНСО в експлуатацію здійснюється на підставі рішення спеціальної комісії, яка складається з представників Замовника, Виконавця, а також уповноважених представніків органів ДСНС.

Здійснення гарантійного та післягарантійного сервісного обслуговування.

Після введення системи в експлуатацію компанія забезпечує постійне гарантійне та необхідне сервісне обслуговування. Сервісне обслуговування, що здійснюється нашими спеціалістами – запорука найвищої якості та оперативності реагування і забезпечення  надійної роботи системи в режимі 24/7.

Яндекс.Метрика